d/o Canolfan Treftadaeth a Natur Llŷn, Llangwnnadl.

07464 052992 post@crwydro.co.uk

Llyfryddiaeth a dolenni

Llyfryddiaeth a Ffynonellau eraill y wybodaeth ar y safle we yma 
Crwydro Llŷn ac Eifionydd – Gruffydd Parry. Llyfrau’r Dryw 1960
The early Christian Monuments of Wales – Nash Williams. University of Wales press
Llen Gwerin Sir Gaernarfon – Myrddin Fardd. Y Cyhoeddwyr Cymreig Cyf. Caernarfon 1909
Diwilliant Gwerin Cymru – Dr. Iorwerth C Pete. Hughes a’i feibion, Gwasg y Brython, Lerpwl. 1942
TRAFODION CYMDEITHAS HANES SIR GAERNARFON (amryw)
Hanes Môn yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg – E.A. Williams. Cymdeithas Eisteddfod Gadeiriol Môn 1927
RCAHMW- Caernarvonshire vol.3 West -Royal commission 1964 (Gweler Henebion Llŷn)
Blas ar Iaith Llŷn ac Eifionydd – Bedwyr Lewis Jones. Gwasg Carreg Gwalch 1987
Enwogion Lleyn – cyfansoddiadau buddugol Eisteddfod gadeiriol Sarn Meillteyrn 1883
The old cottages of Snowdownia – H. Hughes& H.L.North. Jarvis and foster Bangor 1908
Archaeologia Cambrensis – William Lewis Cardiff
Caniadau Ieuan Lleyn – Cyhoeddwyr- Richard Jones Pwllheli 1878
Mi Glywais a Gwelais- Meurig Roberts Darlith Flynyddol Llŷn 1981
Adeiladwyd gan tlodi – Emlyn Richards Darlith Flynyddol Llŷn 1990
Y Ddwylan – Rev.W.L.Jones
Cerddi Edern Cerddi Porthdinllaen – J Glyn Davies.
A History of Caernarvonshire – A.H.Dodd, Caernarvonshire Historical Society 1968
Medieval Stone Carving in North Wales – Colin A Gresham. Cardiff University of Wales Press 1968
Gwaith Barddonol Owain Lleyn – Cyhoeddwyr – Richard Jones. Pwllheli 1909
Hanes Cymru – John Davies, ISBN 0-7139-9011-2
Journal of the Welsh Folk song society – Jarvis& Foster Bangor 1909
Ar Hyd Benrallt – Elfed Gruffydd Clwb y bont Pwllheli 1991
Y Genhinen – Cyngor y Celfyddydau 1970
Mynd a dod ar Benrhyn Llŷn – E.J.Griffiths. Clwb y bont Pwllheli 1985
Cymru a’r môr- Archifau Gwynedd 1977
Porthmadog Ships – E Hughes a Aled Eames Gwynedd Archives Services, Caernarfon
Wales through the ages – A J Roderick,Christopher Davies (pub.) Ltd
Sychau yn gleddyfau – Gruffydd Parry.1989
An introduction to the history of Wales- A H Williams Cardiff University of Wales Press Board 1941
Calendar of the Caernarvonshire Quarter Sessions Records, W. O. Williams. 
O Ben Llŷn i Botany Bay – Ioan Mai Evans – Llyfrau Llafar Gwlad
The British Isles – Cassell & Co MCMV
Hen feini’n Llefain yn Llyn – Thomas J Pritchard 1998
The Welsh house – Iorwerth C Peate.Hugh Evans and sons, The Brython Press 1944
Printing and printers in Wales – Ifano Jones .William Lewis Cardiff 1925
Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon Trafodion- Wasg Gee Dinbych
Dictionarium Duplex – Dr.John Davies (Mallwyd) 1632 London
Dictionary of the Place-names of Wales – Owen a Morgan
W. O. Evans, ‘Beirdd a Llenorion Lleyn’ in Cyfansoddiadau Buddugol Eisteddfod Gadeiriol Sarn Meillteyrn, 1883
Adeilawyd gan Dlodi – Emlyn Richards – Darlith Flynyddol Llŷn 1990
J. Jones (‘Myrddin Fardd’) Enw. Sir Gaern.
Adgof uwch Anghof
Y Beirniad 1916-7 – J.Morris Jones – Hugh Evans a’i feibion, 357-8 Stanley Rd. Lerpwl.
Llŷn drwy ffenestri Cefnamwlch – Ioan Mai Evans – Clwb y Bont 1990-Wasg yr Arweinydd.
Yn ôl i Lŷn ac Eifionydd – Gruffudd Parry -Clwb y Bont 1992- Wasg yr Arweinydd.
Hanes Neuadd Rhoshirwaun – Catherine M. Roberts 2002
A description of Caernarfonshire 1809-1811 – Edmund Hyde Hall – Caernarvonshire Historical Society

Menter Llŷn
Llanw Llŷn
Cymdeithas Archaeoleg a Hanes Llŷn
Cyfeillion Llŷn
Cymdeithas Pen y Graig

Nodiad: A llawer mwy!!!!!!!

safleoedd we –
Canolfan Dreftadaeth a Natur Llŷn
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd
penllŷn.com
Canolfan Hanes Uwchgwyrfai
Henebion Llŷn
Eryri mynyddoedd a Môr
Llangwnnadl.org
Rhiw.com
Coflein
Y Bywgraffiadur

Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon
Y Llyfrgell Genedlaethol
Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd
Cymdeithas Hanes teuluoedd undebol Cymru
Amgueddfeudd ac orielau Cenedlaethol Cymru
Yr Eglwys yng Nghymru

The Public Record Office
The Royal Commission on Historical Manuscripts
The British Library Manuscript Collections